فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

نرم افزار Gis/5

نرم افزار GIS یک نرم افزار کاربردی است که به عنوان نرم افزار پایه در اکثر رشته ها ازقبیل مهندسی آب و محیط زیست کاربرد دارد.

قیمت : 49,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فناوري آموزشي و روشهای تدريس متنوع

دانلود مقاله فناوري آموزشي و روشهای تدريس متنوع

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ی کلاس های مجازی

دانلود مقاله ی کلاس های آنلاین و مجازی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم خام طرح درس سند ملی

دانلود فرم خام طرح درس خام سند ملی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب طرح درس سالانه

دانلود فرم خام برنامه و طرح درس سالانه

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس باغ همیشه بهار هدیه سوم

دانلود طرح درس باغ همیشه بهار درس بیستم هدیه سوم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس گندم از گندم بروید

دانلود طرح درس نوزدهم هدیه سوم گندم از گندم بروید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس آینه ی سخنگو

دانلود طرح درس آینه ی سخن گو درس هجدهم هدیه سوم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس خواب شیرین هدیه سوم

دانلود طرح درس خواب شیرین هدیه سوم درس هفدهم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی