فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 1

خاطرات شهیدان

دانلود فایل خاطرات و وصیت های شهیدان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سلام به من نگاه کن علوم اول

فایل طرح درس سلام به من نگاه کن علوم اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عملکردی نگاره ها فارسی اول

آزمون عملکردی نگاره ها فارسی اول دبستان در قالب word

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عملکردی ریاضی اول

آزمون عملکردی ریاضی اول دبستان در قالب word

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس برگی از تاریخ زمین علوم پنجم با روش ساخت گرایی

دانلود طرح درس فسیل ها علوم پنجم با روش ساختن گرایی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس بی مهره ها علوم چهارم با روش ساخت گرایی

دانلود طرح درس علوم چهارم بی مهره با روش تدریس ساختن گرایی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس زنگ علوم اول با روش ساخت گرایی

دانلود طرح درس علوم اول با روش ساختن گرایانه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس آهن ربا علوم اول با روش ساختن گرایی

دانلود طرح درس علوم اول با روش ساخت گرایی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربری رادار سیمراد

جزئیات کاربری و استفاده از رادار سطحی سیمراد به همراه تصاویر رنگی منو ها

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی