فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

مقاله علم آمار

دانلود مقاله علم آمار فایل ورد قابل تغییر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله احتمال و احتمال شرطی

دانلود مقاله احتمال و احتمال شرطی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دانسیته و حجم اضافی (ٍٍEcxess Volume) با معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT)

این فایل آموزشی به محاسبه حجم مولی (دانسیته) و حجم اضافی (ٍٍEcxess Volume) با معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT) اختصاص دارد. فایل آماده کد با نرم افزار متلب موجود است و با این کد می توان ضریب بر هم کنش دو تایی را با توجه به حجم اضافی (ٍٍEcxess Volume) ...

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۱۵ اسلاید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت تماس جسمی

دانلود پاورپوینت مدیریت تماس جسمی ۲۴ اسلاید

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگل شناسی مبحث مژکداران

دانلود پاورپوینت انگل شناسی مبحث مژکداران ۱۳ اسلاید

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شتاب دهنده ها (سرگذشت ذرات)

دانلود پاورپوینت شتاب دهنده ها (سرگذشت ذرات)۶۶ اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت غشا, فیلتراسیون و انواع غشاء

دانلود پاورپوینت غشا, فیلتراسیون و انواع غشا ۳۶ اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌ صفر (Zero–knowledge)

دانلود پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌ صفر (Zero–knowledge) ۲۳ اسلاید

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی