فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

محاسبه دانسیته و حجم اضافی (ٍٍEcxess Volume) با معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT)

این فایل آموزشی به محاسبه حجم مولی (دانسیته) و حجم اضافی (ٍٍEcxess Volume) با معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT) اختصاص دارد. فایل آماده کد با نرم افزار متلب موجود است و با این کد می توان ضریب بر هم کنش دو تایی را با توجه به حجم اضافی (ٍٍEcxess Volume) ...

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت تماس جسمی

دانلود پاورپوینت مدیریت تماس جسمی ۲۴ اسلاید

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت غشا, فیلتراسیون و انواع غشاء

دانلود پاورپوینت غشا, فیلتراسیون و انواع غشا ۳۶ اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها

تحقیق بررسی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اسیدها و بازها

دانلود تحقیق اسیدها و بازها ۶ ص فرمت word

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

دانلود تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان ۲۵ ص فرمت WORD

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تغذیه دی اکسید کربن

دانلود تحقیق تغذیه دی اکسید کربن ۴۶ ص فرمت WORD

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق روش‫های استخراج منیزیم از آب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دانلود تحقیق روش‫های استخراج منیزیم از آب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق علم شیمی و کاربردی کردن آن

دانلود تحقیق علم شیمی و کاربردی کردن آن ۹ص فرمت word

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی