فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

داده های تجربی تعادلات فازی سیستم مایعات یونی+دی اکسید کربن (قسمت دوم)

داده های تعادلات فازی سیستم مایعات یونی با دی اکسید کربن

قیمت : 400,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل ODE با روش سری تیلر (Taylor Series)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش سری تیلر

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با روش سری تیلر (Taylor Series)

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل با روش سری تیلر

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش گاوس (Gauss)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش گاوس

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش رامبرگ (Romberg)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش رامبرگ

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های تجربی تعادلات فازی سیستم مایعات یونی+دی اکسید کربن (قسمت اول)

داده های تعادلات فازی سیستم مایعات یونی با دی اکسید کربن

قیمت : 400,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش سیمپسون 3/8(sympson 3/8)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش سیمپسون سه هشنم

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش سیمپسون 1/3(sympson 1/3)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش سیمپسون یک سوم

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش ذوزنقه

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش ذوزنقه

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی