فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

طرح درس سالانه مطالعات ششم

دانلود طرح درس سالانه مطالعات ششم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه کار و فناوری ششم

دانلود طرح درس سالانه کار و فناوری ششم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هدیه ششم

دانلود طرح درس سالانه هدیه ششم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه قرآن ششم

دانلود طرح درس سالانه قرآن ششم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه فارسی ششم

دانلود طرح درس سالانه فارسی ششم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش یادسپاری

دانلود پاورپوینت روش تدریس یادسپاری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تدریس یادسپاری

دانلود فال روش تدریس یادسپاری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تدریس نمایش علمی

دانلود روش تدریس نمایش علمی به صورت word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس والیبال پنجه

دانلود طرح درس والیبال آموزش پنجه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی