فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

کد متلب رسم کرل (Curl) يك تابع

کد متلب رسم کرل (Curl) يك تابع

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب نمايش تغييرات زاويه هاي آونگ ناميرا دوبل در يك صفحه عمودي

كد متلب نمايش تغييرات زاويه هاي آونگ ناميرا دوبل در يك صفحه عمودي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب حل معادله ديفرانسيل جزئي بيضوي با شرايط مرزي ديريكله در يك ناحيه مستطيلي

كد متلب حل معادله ديفرانسيل جزئي بيضوي با شرايط مرزي ديريكله در يك ناحيه مستطيلي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب محاسبه و رسم ميدان الكتريكي ناشي از دو قطبي در يك صفحه دو بعدي با استفاده از روش تفاضل محدود

كد متلب محاسبه و رسم ميدان الكتريكي ناشي از دو قطبي در يك صفحه دو بعدي با استفاده از روش تفاضل محدود

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب رسم فراكتال نيوتن

كد متلب رسم فراكتال نيوتن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب انتگرال گيري عددي از توابع به صورت GUI

كد متلب انتگرال گيري عددي از توابع به صورت GUI

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب پيدا كردن ريشه معادله تك متغيره با استفاده از روش سكانت

كد متلب پيدا كردن ريشه معادله تك متغيره با استفاده از روش سكانت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب حل معادله حرارت متقارن محوری در یک استوانه بی نهایت طولانی

كد متلب حل معادله حرارت متقارن محوری در یک استوانه بی نهایت طولانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب رسم گل آفتابگردان با نسبت طلايي

كد متلب رسم گل آفتابگردان با نسبت طلايي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی